Sardinian Numerals
 | Balto-Slavic | Celtic | GermanicHellenic | Indo-Iranian | Italic | Other IndoEuropean
 
 
 | Northern Italian | Central Italian | Southern Italian | French | Spanish | Portuguese | Ladin | Rumauntsch | Occitan | Franco-Provençal | Occitan and Franco-Provençal In Italy | Sardinian | Friulan / Vegliot | Rumanian | Creole Romance |
 

The Sardinian Dialects:
 

 
General 
Sardinian
Sassarese
Nuorese
Bonorve
Orgosolo
Deêsulo
1
unu unu unu unu unu unu
2
duos dui duêoso duês dusu duos
3
tres treÜ treÜse treês treÜsi treÜs
4
battoro quatru baêtoro baêttoro baêttoru battero
5
kimbe zincu kimbe kinibe cimbi cimme
6
sesi seêi seÜse seêse seÜsi seÜse
7
sette seêtti seÜte seÜtte seÜtti seÜtte
8
ottu oêttu oÜto oÜtto oÜttu oÜtto
9
noe noÜvi noÜve noÜbe noÜghe noÜe
10
deke deÜzi deÜke deÜghe degi deÜsge
 
 
 
Milis
Dorgali
Perdas 
de Fogu
Laêconi
Escalaplano
Cagliari
1
uþu unu unu unu unu unu
2
dus duêos duêsêu duas dusêu dus
3
treÜs treÜse treÜsêi treÜs treÜsêi treÜsi
4
batturo baÜttoro quattru quaêtturu quaêturu quatru
5
kimbi kimbe cincu cincu cincu cincu
6
seÜsêi seÜse seÜsêi seÜsêe seÜsi seÜs
7
seÜtti seÜtte seÜtti seÜtte seÜti seÜti
8
oÜttu oÜtto oÜttu oÜtto oÜttu oÜtu
9
noêi noÜve noi noÜe noÜi noÜi
10
deê×i deÜce deÜgi deÜsge deÜsgi deÜsgi (deÜzÛi)
 
 | Northern Italian | Central Italian | Southern Italian | French | Spanish | Portuguese | Ladin | Rumauntsch | Occitan | Franco-Provençal | Occitan and Franco-Provençal In Italy | Sardinian | Friulan / Vegliot | Rumanian | Creole Romance |
 
 | Balto-Slavic | Celtic | GermanicHellenic | Indo-Iranian | Italic | Other IndoEuropean